Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA – INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH RODO

przez Gabinet Psychoterapii Gestalt Paulina Bedrejczuk

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE z 4.5.2016 L119) (RODO),

proszę o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/a danych osobowych jest Psychoterapeuta Paulina Bedrejczuk prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą: Gabinet Psychoterapii Gestalt Paulina Bedrejczuk z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Rodzinnej 1257/9, NIP 813 274 55 92, REGON 180 64 54 21. Dodatkowym  miejscem wykonywania działalności jest gabinet przy ul. Szopena 16/8, 35-055 w Rzeszowie. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się poprzez e-mail: biuro@gestalt.rzeszow.pl.

 1. Inspektor Ochrony Danych- Nie wyznaczono Inspektora Ochrony Danych.
 2. Cele przetwarzania

Pani/a dane osobowe są przetwarzane ręcznie i komputerowo  w celu zawarcia i wykonywania umowy (kontraktu) na prowadzenie psychoterapii, na podstawie Pani/a zainteresowania własną terapią i moimi usługami w tym zakresie, w celu realizacji procesu superwizji, w którym jako psychoterapeuta, współpracuję:

a/ z bardziej doświadczonym psychoterapeutą praktykiem, jako moim superwizorem,

b/ innymi psychoterapeutami (interwizja) aby poszerzyć umiejętności zawodowe i, co istotne, zapewnić Pani/a bezpieczeństwo przy toczącej się psychoterapii;

 • w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest moim prawnie uzasadnionym interesem;
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest moim prawnie uzasadnionym interesem;
 • w celu badania satysfakcji klientów/pacjentów i określania jakości mojej obsługi, co jest moim prawnie uzasadnionym interesem;
 • w celu oferowania Pani/a innych usług z mojej strony, w tym dobierania ich pod kątem Pani/a potrzeb, co jest moim prawnie uzasadnionym interesem;
 1. Sposób przechowywania danych

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami

Dane przetwarzane ręcznie są chronione w zamykanej na klucz szafie pancernej. Dane przetwarzane komputerowo są chronione w folderze, zabezpieczone hasłem.

Dane przechowywane są w Gabinecie Psychoterapii Gestalt Paulina Bedrejczuk przez okres pięć lat, po czym ulegają zniszczeniu.

Pani/a dane osobowe są objęte tajemnicą zawodu psychoterapeuty.

 1. Kategorie Pani/a danych, których nie przetwarzam

Oświadczam, że nie będę przetwarzać danych, które nie zostały zebrane bezpośrednio od Pani/a, a zwłaszcza informuję, że nie będzie utrwalany wizerunek ani głos, a także, że nie stosuję w obrębie gabinetu Psychoterapeuty monitoringu wizyjnego.

 1. Odbiorcy danych

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami

Dane przetwarzane ręcznie są chronione w zamykanej na klucz szafie pancernej. Dane przetwarzane komputerowo są chronione w folderze, zabezpieczone hasłem.

Dane przechowywane są w Gabinecie Psychoterapii Gestalt Paulina Bedrejczuk przez okres pięć lat, po czym ulegają zniszczeniu.

Pani/a dane osobowe są objęte tajemnicą zawodu psychoterapuety.

Informuję, że istnieje możliwość, iż będę udostępniać Pani/a dane osobowe, które przetwarzam, do następujących kategorii podmiotów:

Dane zwykłe:

 1. firmy księgowej –(imię, nazwisko, adres, nip, rodzaj usługi) w razie konieczności wystawienia rachunku;
 2. banku – w razie opłat w formie przelewów bankowych;
 3. hostingowi – w razie kontaktu e-mailowego;
 4. portalowi społecznościowemu facebook – w razie kontaktu poprzez fan page;
 5. innym komunikatorom – Gabinet Psychoterapii Gestalt Paulina Bedrejczuk zobowiązuje się do wykonania usługi  z poszanowaniem prywatności rozmowy przez komunikator Skype, lecz  nie gwarantuje bezpieczeństwa danych w przestrzeni Internetowej;
 6. podmiotom – których oferta uzupełnia moją ofertę usług.

Dane wrażliwe:

na których przetwarzanie została wyrażona Pani/a zgoda, będą udostępniane wyłącznie w realizacji procesu superwizji, na podstawie odrębnie zawartej umowy pomiędzy mną a superwizorem, w którym to procesie superwizji jako psychoterapeuta, współpracuję z bardziej doświadczonym psychoterapeutą praktykiem, jako moim superwizorem, lub innymi psychoterapeutami, jako superwizorami, aby poszerzyć umiejętności zawodowe i, co istotne, aby zapewnić Pani/a bezpieczeństwo przy toczącej się psychoterapii;

 1. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Pani/a dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 1. Państwa prawa:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Prawo dostępu do treści swoich danych nie dotyczy notatek własnych terapeuty. Są one chronione tajemnicą przedsiębiorstwa i służą one wykonawcy usługi do jej rzetelnej realizacji.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/a dotyczących narusza przepisy RODO.

Podanie przez Panią/a danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości rzetelnego wykonania stosownej usługi.

Call Now ButtonZadzwoń